دوره‌ها

فاطمه بناکار روانشناس در شیراز | طرحواره درمانگر در شیراز

دوره های روانشناسی فاطمه بناکار دوره‌ ای است که به تحلیل و بررسی علمی روانشناسی می‌ پردازد. این دوره شامل مفاهیم اساسی از جمله شناخت انسان، روان‌ شناسی شخصیت و روان‌ شناسی اجتماعی است.

در این دوره، شرکت‌ کنندگان با رویکرد ها و تکنیک‌ های کاربردی در حوزه روانشناسی آشنا می‌شوند. با شرکت در این دوره، می‌توانید درک بهتری از خود و دیگران داشته باشید و ارتباط‌ های مؤثرتری را برقرار کنید.