تست آنلاین خود شفقت ورزی

نویسنده: فاطمه بناکار
نویسنده: فاطمه بناکار

روانشناس و مدرس مهارتهای زندگی

تست آنلاین خود شفقت ورزی

تست آنلاین خود شفقت ورزی

نویسنده: فاطمه بناکار

نویسنده: فاطمه بناکار

روانشناس | طرحواره درمانی | زوج درمانی | مدرس مهارتهای زندگی

تست آنلاین خود شفقت ورزی

 

خود شفقت ورزی چیست ؟

تا چه حد به خود شفقت ورزی دارید ؟

تست آنلاین خود شفقت ورزی
تست آنلاین خود شفقت ورزی

 

خود شفقت ورزی به معنای عزت نفس یا خودباوری نیست
خود شفقت ورزی یعنی به جای چگونه فکر کردن راجع به خود ،چگونه باید با خودم رفتار کنم
خود شفقت ورزی یعنی مهربانی ، همدلی و درک خویشتن به خصوص در رنج ها ،شکست ها و مشکلات زندگی
خود شفقت ورزی به ما کمک میکند همانطور که وقتی دوستی دچار رنج و دردی میشود همدلانه در کنارش باشیم ،همینطور هم در کنار خودمان باشیم
خود شفقت ورزی یعنی بپذیریم ما انسانیم و کامل نیستیم و بی نقص بودن به دور از ذات انسانی ماست
همچنین بپذیریم که در اشتباهات زندگی خود را سررنش نکنیم و با خود مهربان باشیم تا بتوانیم عملکرد خود را بهبود ببخشیم
خود شفقت ورزی مهارتی است که باید آن را آموزش ببینیم.

برای اینکه از میزان خود شفقت ورزی خود آگاه شوید می توانید از تست زیر استفاده کنید. در پایان تست می توانید در دوره ای به همین نام شرکت کنید.

 

شروع تست آنلاین خود شفقت ورزی

 

 

خود شفقت ورزی
دوره خود شفقت ورزی
ثبت نام دوره آنلاین 15 روزه مهر ورزی به خود

 

تست آنلاین خود شفقت ورزی

برچسب | #روانشناسی

دسته بندی | #مطالب_روانشناسی